Doradztwo przy wyborze agregatu prądotwórczego. Kogo prosić o pomoc?

Doradztwo przy wyborze agregatuAgregaty prądotwórcze stanowią źródło zasilania w razie braku dostępu lub awarii sieci elektrycznej. Jest to urządzenie, które może pracować nawet przez kilka dnia, a czas jego rozruchu zajmuje od kilku do kilkunastu sekund, co sprawia, że jest to rozwiązanie odpowiednie na czas awarii np. w miejscach pracy, ponieważ pozwala uniknąć przerw w trakcie produkcji.

Zasilanie agregatu 

Najważniejszymi elementami, odpowiadającymi za działanie agregatu jest silnik spalinowy oraz układ prądotwórczy. Silnik musi być na tyle wydajny, aby napędzić prądnice w agregacie. W agregatach prądotwórczych wykorzystuje się silniki benzynowe dwu- lub czterosuwowe. W większych jednostkach stosuje się silniki Diesla. 

Kwestie związane z działaniem agregatu. 

Najważniejszym czynnikiem podczas wyboru agregatu jest dobór mocy agregatu. Dlatego należy je określić, wyróżnić urządzenia jedno- i trójfazowe oraz ustalić zapotrzebowanie na moc każdego z nich. Ważne jest także umiejscowienie agregatu, na jego wybór będzie wpływać to, czy będzie on pracował wewnątrz budynku, czy poza nim. Pomieszczenie powinno spełniać wymogi związane z odprowadzaniem spalin i wentylacją. 

Można znaleźć agregaty prądotwórcze, które pozwolą na zasilanie urządzeń w jednorodzinnym domu i są to zazwyczaj agregaty jednofazowe, ale dostępne są także urządzenia, które mogą posłużyć do zapewnienia działania wielu urządzeniom w trakcie koncertów i widowisk. Są także różne sposoby uruchamiania agregatu. Może on być włączany ręcznie, na klucz lub za pomocą sterownika automatycznego. 

Kto wydaje zgody na korzystanie z agregatu

Najlepszym adresem, w którym można szukać porad w sprawie doboru agregatu, są specjaliści od BHP, które to organy wydają również instrukcje związane z obsługą agregatów, ale także operator systemu dystrybucyjnego, czyli przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii, które musi wydać zgodę na podłączenie urządzenia. Z pewnością radą będą również służyć pracownicy pogotowia energetycznego.