Maksymalny poziom hałasu przy pracy agregatu prądotwórczego

Maksymalny poziom hałasu Agregat prądotwórczy to bardzo zmyślne urządzenie, które potrafi uratować sytuację w najbardziej podbramkowej sytuacji. Odpowiednio dobrane pod względem mocy i przeznaczenia modele służą właścicielom przez wiele lat jako awaryjne źródło prądu. Jednak gdy generator zaczyna pracę, potrafi być bardzo hałaśliwy. Kto pracuje lub mieszka w pobliżu miejsca, gdzie agregat prądotwórczy jest bardzo często eksploatowany, notorycznie skarży się na nieznośny dźwięk. Czy takie osoby mają prawo wnieść oficjalnie zażalenie? Sprawdzamy, co mówią na ten temat przepisy polskiego prawa.

Pomiar hałasu

Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim poziom decybeli akustycznych (dBa), ponieważ to właśnie za pomocą tej jednostki określa się skalę głośności. Jak go zmierzyć? Rekomendowanym sposobem jest prowadzenie pomiaru hałasu najpierw z odległości jednego metra, a następnie powtórzenie próby z pięciu metrów. Wówczas okazuje się, czy wnoszący oskarżenie ma prawo czuć się pokrzywdzony. Wiele osób ma bardzo wrażliwy zmysł słuchu i nawet małe natężenie hałasu potrafi uprzykrzyć życie. Na sali sądowej okazuje się jednak, że nie przekroczono dopuszczalnej normy.

O dziwo, szkodliwe natężenie dźwięku może zależeć nie tylko od mocy agregatu prądotwórczego i jego wielkości, ale także od innych czynników. Na poziom hałasu decydujący wpływ ma miejsce, gdzie generator został umieszczony. Pod uwagę bierze się nie tylko ukształtowanie terenu lub rodzaj powierzchni. Kluczowym czynnikiem może być nawet kierunek, w jakim wydobywają się spaliny.

Dopuszczalny poziom natężenia

Normy określają przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Co ciekawe, nie ma jednej uniwersalnej wartości progu. Wiele zależy zarówno od otoczenia, jak i pory dnia. Przyjmuje się, że w terenie zabudowanym w ciągu dnia, norma decybeli nie powinna wykraczać poza 40 jednostek, a w nocy - 10 dBa.

Przy 70 decybelach, można mówić już o pojawieniu się znacznego dyskomfortu, ponieważ trwałe przebywanie w takich warunkach może doprowadzić do agresywnego zachowania, a nawet stopniowej utraty słuchu. Nowoczesne agregaty prądotwórcze są jednak wyposażone w specjalne wytłumienia, które pozwalają zmniejszyć poziom hałasu do około 55 dBa. Wówczas dźwięk pracy silnika nie jest tak irytujący i pozwala przebywać w jego otoczeniu.