Oznakowanie CE agregatów prądotwórczych. O czym nam mówi?

Oznakowanie CE agregatów prądotwórczychAgregat prądotwórczy (inaczej zwany generatorem) to urządzenie, które stanowi samodzielne źródło prądu. Znajduje zastosowanie między innymi we wszelkiego rodzaju imprezach plenerowych oraz wszędzie tam, gdzie dostęp do prądu jest ograniczony lub nie ma go wcale. Jak każde urządzenie tego rodzaju, musi spełniać pewne normy, które gwarantują bezpieczeństwo użytkowania. Agregaty, które pomyślnie przejdą kontrolę Komisji Europejskiej, otrzymują certyfikat CE. Jeśli chcesz wiedzieć, o czym to świadczy, zapraszamy do lektury poniższego artykułu.

Certyfikat CE – co to takiego?

Conformité Européenne, czyli oznakowanie CE to najbardziej powszechny europejski certyfikat dotyczący bezpiecznego użytkowania danego sprzętu. Jeśli chodzi o agregaty prądotwórcze, muszą spełniać następujące dyrektywy:

  • dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE)
  • dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II
  • dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE
  • dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz

Oprócz zagadnień związanych z bezpieczeństwem, spełnianie norm unijnych oznacza zgodność z wymaganiami dotyczącymi ochrony zdrowia i środowiska, a co za tym idzie świadczy o najwyższej jakości danego sprzętu.

Co daje certyfikat CE?

Jeżeli jesteś konsumentem, warto sprawdzić, czy agregat prądotwórczy, który zamierzasz kupić lub wynająć, posiada oznakowanie CE. Także jako producent danego sprzętu, powinieneś zadbać o otrzymanie europejskiego certyfikatu. Dlaczego jest aż tak ważny? Ponieważ jego posiadanie niesie ze sobą wiele korzyści, a mianowicie:

  • certyfikat CE pozwala na sprzedaż lub wynajem sprzętu na całym terenie EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym), nawet jeśli został wyprodukowane poza UE;
  • świadczy o najwyższej jakości świadczonych usług;
  • zapewnia identyczne regulacje dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska dla wszystkich w całym EOG;
  • pozwala na handel lub wynajem bez ograniczeń na obszarze EOG;
  • jest częścią prawodawstwa harmonizacyjnego UE;
  • świadczy o legalności usługi.

Unijne dyrektywy powstały w trosce o najwyższą jakość dóbr i usług, ochronę zdrowia producentów i konsumentów oraz ochronę środowiska. Widząc więc oznakowanie CE na agregacie prądotwórczym, mamy pewność, że pozytywnie przeszedł test kontroli jakości i tym samym gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.