Podłączanie odbiornika do agregatu krok po kroku

Podłączanie odbiornikaAgregat prądotwórczy to urządzenie, które wykorzystuje się zarówno na budowach do zasilania urządzeń, na imprezach masowych, ale także w prywatnych domach, kiedy nie są one z różnych przyczyn podłączone do sieci energetycznej lub gdy dochodzi do wyłączenia zasilania. Agregaty działają w oparciu o silniki spalinowe, które napędzają prądnice prądu zmiennego. 

Kontrola oleju w agregacie

Każde uruchomienie agregatu powinno być poprzedzone sprawdzeniem ilości oleju. Powinien on być uzupełniony do górnej krawędzi wlewu. Ważne jest to, aby nie mieszać ze sobą olejów, które charakteryzują się różnymi właściwościami fizykochemicznymi, a najlepiej stosować preparat zalecany przez producenta w instrukcji obsługi. Należy także sprawdzić stan i czystość filtra powietrza.

Przygotowanie urządzenia do podłączenia

Przed uruchomieniem agregatu należy sprawdzić, czy został on osadzony na płaskiej oraz równej powierzchni, ponieważ jego działanie wymaga równomiernego przepływu paliwa. Do urządzenia należy podłączać tylko sprawne odbiorniki. Warto zsumować wszystkich odbiorników oraz uwzględnić rozruch, czyli moc potrzebną podczas włączania urządzeń. Chwilowo jest ona podwyższona około czterokrotnie w porównaniu do standardowej pracy. Łączna moc wszystkich odbiorników nie może przekraczać możliwości agregatu.

Kolejność podłączania urządzeń

Nie należy podłączać odbiorników przed włączeniem agregatu. Powinny one być podłączane po kolei, aby umożliwić stopniowy rozruch urządzenia prądotwórczego. Podobna zasada dotyczy wyłączania go. Najpierw muszą zostać od niego odłączone wszystkie źródła. Urządzenia należy podłączać z uwzględnieniem gniazd. Wariant jednofazowy przeznaczony jest do podpięcia sprzętu powszechnie występującego w domu, np. RTV i AGD. Z kolei gniazda trójfazowe adresowane są do maszyn przemysłowych, budowlanych itp. 

Wsparcie doświadczonego elektryka 

Każdy świadomy użytkownik jakiegokolwiek sprzętu powinien wiedzieć o konieczności przeczytania instrukcji obsługi producenta, która uwzględnia szczegółowe warunki jego wykorzystywania. Jeżeli po zapoznaniu z nią pojawiają się wątpliwości, podłączenie agregatu prądotwórczego należy zlecić elektrykowi. Zajmie się on szczegółową konfiguracją urządzenia z innymi sprzętami domowymi oraz zabezpieczeń podczas pracy z zasilaniem awaryjnym.