Stopnie ochrony w agregatach prądotwórczych

Nowoczesne urządzenia elektryczne wyposaża się w szereg zabezpieczeń, które chronią je przed działaniem czynników zewnętrznych. Stopień takiej ochrony określają m.in. klasy szczelności (IP). Klasy szczelności to parametry, które definiują szczelność obudowy np. agregatów prądotwórczych. Na ich podstawie ocenia się stopień zabezpieczenia urządzenia przed warunkami atmosferycznymi oraz dostępem użytkownika do części wewnętrznych. Jakie wyróżnia się stopnie ochrony? Jakie oznaczenia można znaleźć na generatorach prądu? Sprawdźmy.

Jak interpretować oznaczenia IP?

Stopnie ochrony oznacza się przy użyciu liter IP oraz dwóch cyfr. Litera I odnosi się do odporności obudowy na wnikanie ciał stałych, z kolei P dotyczy odporności na przenikanie wody. Pierwsza cyfra oznaczenia (od 0 do 6) świadczy o stopniu ochrony przed dotknięciem części niebezpiecznych oraz przedostawaniem się pod obudowę ciał stałych. Im cyfra jest wyższa, tym bardziej szczelna jest obudowa. Druga cyfra (od 0 do 9) określa stopień zabezpieczenia przed wnikaniem wody. W tym przypadku również im jest wyższa, tym bardziej odporna na działanie wody jest obudowa.

agregat

Jakie stopnie ochrony wyróżnia się w agregatach prądotwórczych?

Do najczęściej spotykanych oznaczeń stopnia ochrony w agregatach prądotwórczych zalicza się:

  • IP21,
  • IP23,
  • IP44,
  • IP54.

IP21 i IP23 to standardowe oznaczenia, które gwarantują zabezpieczenie przed przypadkowymi dotknięciami oraz stosunkowo niewielką ochronę przed kroplami wody. IP44 oznacza wyższy stopień szczelności. Agregaty prądotwórcze z takim oznaczeniem są dobrze zabezpieczone przed deszczem, ale słabo przed pyłem. IP54 wskazuje na jeszcze wyższy stopień ochrony przed wnikaniem wody. Potwierdza też szczelność obudowy przed przedostawaniem się pyłu do części wewnętrznych urządzenia. Generatory z taką klasą szczelności są przystosowane do pracy w wymagających warunkach atmosferycznych i środowiskach o umiarkowanym zapyleniu. Najczęściej znajdują zastosowanie w jednostkach straży pożarnej oraz w wojsku.