Zabezpieczenie imprezy plenerowej. Ilu agregatów potrzeba?

Zabezpieczenie imprezy plenerowejOdpowiednie nagłośnienie oraz oświetlenie imprezy plenerowej to podstawa. Do ich właściwego funkcjonowania potrzebna jest energia elektryczna generowana przez agregaty prądotwórcze. Ilu generatorów prądu potrzeba, żeby wydarzenie przebiegło bez przeszkód?

Ryzyko niepowodzenia wydarzenia kulturalnego, festynu, koncertu czy widowiska w plenerze związane jest z ewentualnymi awariami bądź przerwami w dostawie do prądu. Organizując imprezę plenerową, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie możliwości, dlatego w pierwszej kolejności warto zabezpieczyć imprezę plenerową od strony technicznej. Na wybór agregatów prądotwórczych wpływa kilka czynników: poczynając od funkcji, którą ma spełniać generator prądu, przez określenie jego mocy, aż po rozważenie tego, czy lepiej zdecydować się na zakup, czy może wynajem agregatów prądotwórczych. Przewidzenie ewentualnych przeszkód pozwoli na skuteczne zabezpieczenie i szczegółowe zaplanowanie każdej imprezy plenerowej. 

Moc agregatu na imprezę plenerową

Generatory prądu mogą pełnić zarówno funkcję pomocniczą, jak i dostarczać energię w całości. Zawsze oprócz głównego zasilania prądu warto mieć agregat awaryjny. Wybór generatorów nie powinien być dyktowany liczbą urządzeń, a wartością mocy potrzebnej do zasilania. Podczas obliczania mocy agregatu prądotwórczego na imprezę plenerową można zsumować maksymalny pobór mocy wykorzystywanego sprzętu do oświetlenia i nagłośnienia oraz ustalić dodatkowo 30-procentowy zapas. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na moc czynną, a nie bierną i pamiętać, że maksymalna moc agregatu może być wykorzystywana tylko chwilowo. W przypadku agregatów trójfazowych, jeśli producent podaje moc generatora wynoszącą 10 kVA, to moc czynna będzie wynosić: 10 kVA x 0,8 = 8 kW.